لیست قیمت های برنج

ردیف مشخصات کالا قالب فروش قیمت (تومان)/ کیلوگرم
1 برنج ایرانی ممتاز هاشمی طبیعت کیسه 10 کیلویی 110.000
2 برنج فجر معطر درجه یک گیلان کیسه 10 کیلویی 88.000
3 برنج استخوانی اعلا خوشپخت کیسه 10 کیلویی 61.000
4 برنج شیرودی درجه یک گیلان کیسه 10 کیلویی 76.000
5 برنج دم سیاه دودی ایرانی کیسه 10 کیلویی 60.000
6 برنج ایرانی عطری مجلسی کیسه 10 کیلویی 70.000
7 برنج فجر محلی درجه یک گیلان کیسه 10 کیلویی 66.000
8 برنج هاشمی خوشپخت تماشایی کیسه 10 کیلویی 60.000
9 برنج هندی 1121 خاطره کیسه 10 کیلویی 37.000
10 برنج پاکستانی سیله شهر خاطرات کیسه 10 کیلویی 25.500
11 برنج پاکستانی سوپر کرنل یزدان کیسه 10 کیلویی 42.500
12 برنج هندی محسن کیسه 10 کیلویی 36.000
13 برنج پاکستانی 386 سرآشپز کیسه 10 کیلویی 26.500
14 برنج هندی ماه پیشونی کیسه 10 کیلویی 34.000
15 برنج پاکستانی شاپرک کیسه 10 کیلویی 25.500
16 برنج دانه بلند 1121 هندی کیسه 10 کیلویی 33.500
17 برنج هندی دانه بلند سیلان کیسه 10 کیلویی 345.000